Sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh

Trải qua gần 30 năm kinh nghiệm phát triển trong ngành công nghiệp nhôm cùng với các công ty thành viên của tập đoàn Long Vân. Nhà máy Loval đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm sản xuất và gia công thông qua những đơn hàng từ các khách hàng khó tính, có thể kể đến một số sản phẩm như: gia công chi tiết máy, linh kiện, gia công khuôn ép nhôm định hình, khung máy, đường rây, sơn tĩnh điện,… Dưới đây là một vài sản phẩm Loval đã thực hiện.

Công nghiệp

Profiles theo yêu cầu

Khung máy

Lắp ráp

Tản nhiệt

Công nghệ

Trạm thu phí đậu xe

Linh kiện tàu cao tốc

Linh kiện xe tải

Tấm năng lượng mặt trời

Thiết bị y tế A.I

Khung thiết bị y tế

Bảng thông minh

Camera A.I đường sắt

Nội thất – Ngoại thất

Tấm năng lượng lắp ghép

Tấm NLMT khu dân cư

Tấm NLMT cho cộng đồng

Thương mại

Toà nhà & Xây dựng

Mặt dựng

Vách ngăn

Khung, Ray và Phụ kiện

Thành Phần Dùng Cho Nhà Lắp Ghép

Khung cửa đi

Khung cửa đi

Khung cửa sổ

Thành phần kiến trúc

Hàng rào

Mái hiên

Mái hiên

Nhà để xe

Chúng tôi đã luôn hướng đến việc làm hài lòng khách hàng của mình cũng như luôn chào đón những cơ hội hợp tác với bạn trong việc thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng để việc kinh doanh của bạn sẽ được tối ưu hơn trong tương lai.

Sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh

Trải qua gần 30 năm kinh nghiệm phát triển trong ngành công nghiệp nhôm cùng với các công ty thành viên của tập đoàn Long Vân. Nhà máy Loval đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm sản xuất và gia công thông qua những đơn hàng từ các khách hàng khó tính, có thể kể đến một số sản phẩm như: gia công chi tiết máy, linh kiện, gia công khuôn ép nhôm định hình, khung máy, đường rây, sơn tĩnh điện,… Dưới đây là một vài sản phẩm Loval đã thực hiện.

Chúng tôi đã luôn hướng đến việc làm hài lòng khách hàng của mình cũng như luôn chào đón những cơ hội hợp tác với bạn trong việc thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng để việc kinh doanh của bạn sẽ được tối ưu hơn trong tương lai.

Công nghiệp

Profiles theo yêu cầu

Khung máy

Lắp ráp

Tản nhiệt

Công nghệ

Trạm thu phí đậu xe

Linh kiện tàu cao tốc

Linh kiện xe tải

Tấm năng lượng mặt trời

Thiết bị y tế A.I

Khung thiết bị y tế

Bảng thông minh

Camera A.I đường sắt

Nội thất – Ngoại thất

Tấm năng lượng lắp ghép

Tấm NLMT khu dân cư

Tấm NLMT cho cộng đồng

Thương mại

Toà nhà & Xây dựng

Mặt dựng

Vách ngăn

Khung, Ray và Phụ kiện

Thành phần dùng cho Nhà lắp ghép

Khung cửa đi

Khung cửa đi

Khung cửa sổ

Thành phần kiến trúc

Hàng rào

Mái hiên

Mái hiên

Nhà để xe

Sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh

Chúng tôi đã luôn hướng đến việc làm hài lòng khách hàng của mình cũng như luôn chào đón những cơ hội hợp tác với bạn trong việc thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng để việc kinh doanh của bạn sẽ được tối ưu hơn trong tương lai.

Trải qua gần 30 năm kinh nghiệm phát triển trong ngành công nghiệp nhôm cùng với các công ty thành viên của tập đoàn Long Vân. Nhà máy Loval đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm sản xuất và gia công thông qua những đơn hàng từ các khách hàng khó tính, có thể kể đến một số sản phẩm như: gia công chi tiết máy, linh kiện, gia công khuôn ép nhôm định hình, khung máy, đường rây, sơn tĩnh điện,… Dưới đây là một vài sản phẩm Loval đã thực hiện.

Công nghiệp

Profiles theo yêu cầu

Khung máy

Lắp ráp

Tản nhiệt

Công nghệ

Trạm thu phí đậu xe

Linh kiện tàu cao tốc

Linh kiện xe tải

Tấm năng lượng mặt trời

Thiết bị y tế A.I

Khung thiết bị y tế

Bảng thông minh

Camera A.I đường sắt

Nội thất – Ngoại thất

Tấm năng lượng lắp ghép

Tấm NLMT khu dân cư

Tấm NLMT cho cộng đồng

Thương mại

Toà nhà & Xây dựng

Mặt dựng

Vách ngăn

Khung, Ray và Phụ kiện

Thành phần dùng cho Nhà lắp ghép

Khung cửa đi

Khung cửa đi

Khung cửa sổ

Thành phần kiến trúc

Hàng rào

Mái hiên

Mái hiên

Nhà để xe