Hồ sơ năng lực

Gia công & Sơn tĩnh điện

Thành lập: tháng 4 năm 2003
Diện tích nhà máy sản xuất: 38.000m2

Nhân công: 220 người
Quản lý: người Nhật và người Mỹ

Quá trình đùn và Anod

Thành lập tháng 4, năm 2005
Diện tích nhà xưởng: 40.000 m2

Nhân công: 476 người
Quản lý là người Nhật Bản

Chứng nhận tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng:
ISO 9001:2015
JIS H4100 (Japanese)
ASTM B211M (American)

Tiêu chuẩn xử lý bề mặt:
Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS H8601 and JIS H8602
Được chứng nhận bởi bộ xây dựng Việt Nam, nghị định số QCVN 16-4

Tiêu chuẩn môi trường:
Quản lý môi trường ISO 14001:2004

Xem thêm

Ứng dụng

Kiến trúc, xây dựng:
Cửa đi, cửa sổ, vách ngăn, mặt dựng, mái hiên, nội ngoại thất

Công nghiệp:
Khung động cơ, bề mặt xe tải, tản nhiệt

Tiêu dùng:
Tủ quần áo, rèm, tường, thang, đồ nội thất

Năng lực sản xuất

Đúc trong khuôn:
Năng suất: 500 tấn cho một tháng

Đùn:
Năng suất: 1000 tấn một tháng. Đối với từng loại máy, kích cỡ khác nhau sẽ có năng suất khác nhau.

4.0 inch: 690 tấn
5.5 inch: 1250 tấn
7.0 inch: 1800 tấn
8.0 inch: 2500 tấn

Dây chuyền anod nhôm:
Năng suất 1000 tấn một tháng
Quy trình Anod tự động theo phương thẳng đứng
Màu sắc: bạc, đồng, đen, nâu, champagne
Sản phẩm hoàn thiện: nhôm thô, anod hóa, phủ ED bóng, phủ ED mờ

Trang thiết bị

10
10
40
5
52
2
8
3
8
30
3
1
1
1
1
4
1
3
3
2
1
1
3
1
1
2
1
1
2
2
2
1

Máy cưa
Máy cắt ren đai ốc
Máy khoan
Máy dập, máy uốn
Máy hàn
Máy robot hàn
Máy tiện
Máy kiểm tra sản phẩm CNC
Máy phay, máy bào
Máy ép 15 tấn
Máy ép 30 tấn
Máy ép thủy lực 100 tấn
Máy cắt dây
Máy cắt đôi Pigirol
Máy đục lỗ kim loại thủy lực
Máy CNC khổ 1300x2500mm
Máy CNC khổ 200x6000mm
Máy CNC khổ 400x600mm
Máy phay CNC khổ 800x500x500mm
Máy phay CNC khổ 1000x500x500mm
Máy phay CNC khổ 1500x620x620mm
Máy phay CNC khổ 1540x760x660mm
Máy in laser cho nhôm
Nhiệt thủy tinh rỗng
Máy thổi thủy tinh rỗng
Xe nâng điện
Máy phun muối
Máy kiểm tra tải thang
Dòng sơn tĩnh điện
Thiết bị phun sơn
Hệ thống nghiên cứu trước khi sơn tĩnh điện
Máy tự động toàn bộ cửa đi và cửa sổ

Hồ sơ năng lực

Gia công & Sơn tĩnh điện

Thành lập: tháng 4 năm 2003
Diện tích nhà máy sản xuất: 38.000m2

Nhân công: 220 người
Quản lý: người Nhật và người Mỹ

Quá trình đùn và Anod

Thành lập tháng 4, năm 2005
Diện tích nhà xưởng: 40.000 m2

Nhân công: 476 người
Quản lý là người Nhật Bản

Chứng nhận tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng:
ISO 9001:2015
JIS H4100 (Japanese)
ASTM B211M (American)

Tiêu chuẩn xử lý bề mặt:
Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS H8601 and JIS H8602
Được chứng nhận bởi bộ xây dựng Việt Nam, nghị định số QCVN 16-4

Tiêu chuẩn môi trường:
Quản lý môi trường ISO 14001:2004

Xem thêm

Ứng dụng

Kiến trúc, xây dựng:
Cửa đi, cửa sổ, vách ngăn, mặt dựng, mái hiên, nội ngoại thất

Công nghiệp:
Khung động cơ, bề mặt xe tải, tản nhiệt

Tiêu dùng:
Tủ quần áo, rèm, tường, thang, đồ nội thất

Năng lực sản xuất

Đúc trong khuôn:
Năng suất: 500 tấn cho một tháng

Đùn:
Năng suất: 1000 tấn một tháng. Đối với từng loại máy, kích cỡ khác nhau sẽ có năng suất khác nhau.

4.0 inch: 690 tấn
5.5 inch: 1250 tấn
7.0 inch: 1800 tấn
8.0 inch: 2500 tấn

Dây chuyền anod nhôm:
Năng suất 1000 tấn một tháng
Quy trình Anod tự động theo phương thẳng đứng
Màu sắc: bạc, đồng, đen, nâu, champagne
Sản phẩm hoàn thiện: nhôm thô, anod hóa, phủ ED bóng, phủ ED mờ

Trang thiết bị

10
10
40
5
52
2
5
8
30
3
1
1
1
1
4
1
3
3
1
1
2
1
1
2
2
2
1

Máy cưa
Máy cắt ren đai ốc
Máy khoan
Máy dập, máy uốn
Máy hàn
Máy robot hàn
Máy tiện
Máy phay, máy bào
Máy ép 15 tấn
Máy ép 30 tấn
Máy ép thủy lực 100 tấn
Máy cắt dây
Máy cắt đôi Pigirol
Máy đục lỗ kim loại thủy lực
Máy CNC khổ 1300x2500mm
Máy CNC khổ 200x6000mm
Máy CNC khổ 400x600mm
Máy in laser cho nhôm
Nhiệt thủy tinh rỗng
Máy thổi thủy tinh rỗng
Xe nâng điện
Máy phun muối
Máy kiểm tra tải thang
Dòng sơn tĩnh điện
Thiết bị phun sơn
Hệ thống nghiên cứu trước khi sơn tĩnh điện
Máy tự động toàn bộ cửa đi và cửa sổ

Hồ sơ năng lực

Gia công & Sơn tĩnh điện

Thành lập: tháng 4 năm 2003
Diện tích nhà máy sản xuất: 38.000m2

Nhân công: 220 người
Quản lý: người Nhật và người Mỹ

Năng lực sản xuất

Đúc trong khuôn:
Năng suất: 500 tấn cho một tháng

Đùn:
Năng suất: 1000 tấn một tháng. Đối với từng loại máy, kích cỡ khác nhau sẽ có năng suất khác nhau.

4.0 inch: 690 tấn
5.5 inch: 1250 tấn
7.0 inch: 1800 tấn
8.0 inch: 2500 tấn

Dây chuyền anod nhôm:
Năng suất 1000 tấn một tháng
Quy trình Anod tự động theo phương thẳng đứng
Màu sắc: bạc, đồng, đen, nâu, champagne
Sản phẩm hoàn thiện: nhôm thô, anod hóa, phủ ED bóng, phủ ED mờ

Chứng nhận tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng:
ISO 9001:2015
JIS H4100 (Japanese)
ASTM B211M (American)

Tiêu chuẩn xử lý bề mặt:
Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS H8601 and JIS H8602
Được chứng nhận bởi bộ xây dựng Việt Nam, nghị định số QCVN 16-4

Tiêu chuẩn môi trường:
Quản lý môi trường ISO 14001:2004

Xem thêm

Ứng dụng

Kiến trúc, xây dựng:
Cửa đi, cửa sổ, vách ngăn, mặt dựng, mái hiên, nội ngoại thất

Công nghiệp:
Khung động cơ, bề mặt xe tải, tản nhiệt

Tiêu dùng:
Tủ quần áo, rèm, tường, thang, đồ nội thất

Trang thiết bị

10
10
40
5
52
2
5
8
30
3
1
1
1
1
4
1
3
3
1
1
2
1
1
2
2
2
1

Máy cưa
Máy cắt ren đai ốc
Máy khoan
Máy dập, máy uốn
Máy hàn
Máy robot hàn
Máy tiện
Máy phay, máy bào
Máy ép 15 tấn
Máy ép 30 tấn
Máy ép thủy lực 100 tấn
Máy cắt dây
Máy cắt đôi Pigirol
Máy đục lỗ kim loại thủy lực
Máy CNC khổ 1300x2500mm
Máy CNC khổ 200x6000mm
Máy CNC khổ 400x600mm
Máy in laser cho nhôm
Nhiệt thủy tinh rỗng
Máy thổi thủy tinh rỗng
Xe nâng điện
Máy phun muối
Máy kiểm tra tải thang
Dòng STĐ
Thiết bị phun sơn
Hệ thống nghiên cứu trước khi STĐ
Máy tự động toàn bộ cửa đi, cửa sổ

Quá trình đùn và Anod

Thành lập tháng 4, năm 2005
Diện tích nhà xưởng: 40.000 m2

Nhân công: 476 người
Quản lý là người Nhật Bản